UA-48338063-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Welkom 

CuraCasa de naam zegt het al ( Thuiszorg )  is specialist in het aanbieden van zorg voor verschillende doelgroepen. U doet een beroep op ons als u verzorging of verpleging nodig hebt. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden en bespreken we de te ondernemen actie. CuraCasa zorgt niet alleen voor de praktische kant.

Wij willen er als aanbieder van zorg en ondersteuning zijn voor iedereen die om welke reden dan ook niet (meer) in staat is zijn of haar leven (geheel) op eigen kracht vorm te geven. Met het continue scholen van ons personeel en het zo beperkt mogelijk houden van de zorgkosten streven wij voortdurend naar optimale zorgverlening.

Wij zullen altijd dat extra`s doen om de cliënt in zijn zorgvraag te voorzien welke de kwaliteit van zijn leven ten goede komt

 

Missie en Visie

Bij CuraCasa ondersteunen we mensen die lijden vanwege hun ziekte, beperkingen of handicap zonder de regie over iemands leven over te nemen. Bij onze ondersteuning gaan we altijd uit van iemands mogelijkheden en niet van de beperkingen. Kwaliteit van leven betekent voor iedereen iets anders. Daarom kijken wij verder naar de mens achter de cliënt. Uw historie, gewoontes, thuissituatie en levensbeschouwing horen uniek bij u als cliënt.

Soms is er meer nodig om elkaar te kunnen helpen. Zo voelt iedereen zich bij ons thuis. CuraCasa vertelt u graag meer over wie ze zijn, wat ze leveren en hoe u daarvan gebruik kunt maken.

 

Wie Zijn We?

CuraCasa is een zorginstelling die ontstaan om in de zorgbehoefte te voorzien van een multiculturele achtergrond. Veelal hebben de traditionele zorginstanties moeite met deze doelgroep, met als gevolg dat deze doelgroep niet de passende  zorg krijgt. Aan  de andere kant is er  vanuit  de zorgbehoevenden weinig kennis over de beschikbare (thuis) zorgmogelijkheden en hun rechten hierop.

 

Hier willen wij verandering in brengen en een rol van betekenis spelen. Wij willen als brug en schakel functie fungeren waarbij wij enerzijds de zorgvragers vertrouwd laten raken met de verschillende zorgmogelijkheden waar zij recht op hebben, en anderzijds willen wij die specifieke zorg leveren.

 

Ieder mens heeft recht op zorgvuldig afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg, hulp en dienstverlening, ongeacht afkomst, ras of religie.

CuraCasa wil met een totaalaanpak voor de cliënt klaarstaan met zijn of haar zorgvraag, en waar de begrippen ‘vertrouwd’ en  ‘dichtbij’ de basis vormen.  Vanuit deze basis willen wij dat de zorgvraag een zo min mogelijke beperking vormt in de bestaanskwaliteit van de cliënt. CuraCasa Zorg is een meerwaarde voor de maatschappij en die zich op die wijze ten diensten stelt.

 Wij zullen altijd dat extra`s doen om de cliënt in zijn zorgvraag te voorzien welke de kwaliteit van zijn leven ten goede komt.